महाराष्ट्र शासनाचे सर्व विभाग

महाराष्ट्र शासन

भारत सरकार

सरल

सर्व राज्यांची संकेतस्थळे

महानगरपालिका कार्यालये

जिल्हाधिकारी कार्यालये

NCERT

शैक्षणिक संस्था व परिषदा

विद्या प्राधिकरण ,पुणे

महाराष्ट्रातील प्रमुख विद्यापीठे

शाळासिद्धी

शालार्थ

संघ लोकसेवा आयोग U.P.S.C.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग M.P.S.C

सर्वोच्च न्यायालय

आधार कार्ड डाऊनलोड करणे

LIC हप्ता भरणे

मराठी वर्तमानपत्रे

हिंदी वर्तमानपत्रे

मुंबई उच्च न्यायालय

रेल्वेचे तिकीट व वेळापत्रक

वीजबिल भरणे

पिनकोड शोध

PAN CARD साठी ऑनलाईन अर्ज करणे

बँकेचा IFSC CODE शोधणे

STD कोड शोध

फोनबिल भरणे

S.S.C. / H.S.C. गुणपत्रक व प्रमाणपत्र

SBI बँकेत बचत खाते उघडण्यासाठी अर्ज करणे

जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी अर्ज करणे

शाळेचा U-DISE CODE शोध

पासपोर्टसाठी अर्ज करणे

बसचे तिकीट आरक्षित करणे

मतदार यादीत स्वतःचे नाव शोधणे

महाराष्ट्र शासनाचे विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

राजभवन 

विधी व न्याय विभाग

अन्न व औषधी प्रशासन  मुख्य निवडणूक अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य महसूल व वन विभाग 

महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास विभाग 

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 

महाराष्ट्र राज्य ऊर्जानिर्मिती महामंडळ 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 

विक्रीकर विभाग 

सिडको 

महाराष्ट्र राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग  

महाराष्ट्र अग्निशमन दल  FIRE BRIGADE

MKCL 

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ 

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ ( महाबीज )

महाउर्जा 

वनविकास महामंडळ नागपूर 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय 

तंत्रशिक्षण संचलनालय 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी ( यशदा ) 

PUBLIC WORK DEPARTMENT -  PWD

महाराष्ट्र राज्य वनविभाग 

कापूस मार्केटिंग फेडरेशन 

आदिवासी विकास विभाग 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

सहकार , पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग 

दुग्धविकास विभाग 

पशुसंवर्धन विभाग 

जलसंपदा विभाग 

अल्पसंख्याक विकास विभाग 

माहिती तंत्रज्ञान विभाग 

महाऑनलाइन 

आधार विभाग कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: